Wisdom is like a baobab tree, one person alone cannot embrace it.

DOORDACHT verdiepen en verruimen van het denken door trainingen, lezingen/colleges, projecten en publicaties op het gebied van interculturele filosofie, diversiteit en dialoog. Vanuit het bewustzijn dat inhoud en houding verbonden zijn en dat er meerdere vormen en disciplines zijn om inhoud over te brengen.

Bijvoorbeeld:

  • het ontwikkelen van een dialogische gesprekshouding om elkaar beter te ‘verstaan’, lees meer
  • een inter-culturele en -disciplinaire benadering voor nieuw denken en doen, lees meer
  • het toepassen van complementair denken en ubuntu uit Afrikaanse filosofie op sociaal gebied, lees meer

Een paar keer per jaar stuur ik een kort bericht om te delen wat ik interessant vind en waar ik mee Bezig ben:
REGISTREER HIER VOOR MIJN NIEUWSBRIEF