Archive for: December, 2018

Het debat over racisme binnen onze samenleving raakt steeds verder gepolariseerd, met als extreme polen ‘de boze zwarte vrouw ’en ‘de boze witte man’. Reacties beperken zich vaak tot het ondersteunen, dan wel afwijzen, van een van beide polen. Dit draagt vooral bij aan meer polarisatie. Een benadering, waarbij de complexiteit van de problematiek erkend…