‘Filosofie van het Verstaan’ in Theater Perdu met v.l.n.r. Jaap Vriend, Ama Koranteng-Kumi, Renate Schepen, Babah Tarawally, Madir Shah, Heinz Kimmerle
 

GESPREKSBEGELEIDING
Een groepsdialoog zorgt voor:

  • een verdiept inzicht in een belangrijk kernbegrip
  • een heldere articulatie van uw gedeelde visie hierop
  • meer wederzijds begrip en cohesie binnen de groep
  • inzicht in de eigen gesprekshouding binnen de groep

 

In een groepsgesprek kan gezamenlijk iets grondig geanalyseerd worden. Hierbij staat gelijkwaardigheid, oog voor diversiteit en de ervaringsdeskundigheid van de groepsleden voorop. Door de aanwezigheid van een externe gespreksleider kunnen de deelnemers zich richten op de inhoud en bewust worden van hun eigen gesprekshouding, zonder dat ze het groepsproces zelf hoeven te bewaken.

PRAKTISCHE TOEPASSINGEN VAN DE ‘FILOSOFIE VAN HET VERSTAAN’

  • Hoe gaan we om met verschillen?
  • Hoe kan filosofische kennis van de hermeneutiek als leidraad dienen voor ons dagelijks leven?
  • Hoe kan dit vorm krijgen in de praktijk?
  • Wat is de rol van verschillende identiteiten (hybride culturele dialoog)

 

In de grote steden leven mensen uit veel verschillende culturen bij elkaar, maar ook in het bedrijfsleven of in ander teamverband komen culturen samen. Dat brengt uitdagingen met zich mee, maar kan ook de sleutel bieden voor nieuwe perspectieven. Aan de hand van actuele en concrete voorbeelden onderzoeken we hoe we hermeneutiek (kunst van het verstaan) in de praktijk toe kunnen passen.

REFERENTIE
Verschillende keren hebben wij als afdeling een Socratisch gesprek gevoerd onder de bezielende begeleiding van Doordacht, bijvoorbeeld tijdens een studiedag voor docenten over het onderwerp ‘individuele aandacht voor studenten tijdens een groepsles’. Dat is mij uitstekend bevallen. Door de strakke leiding die toch ook ontspannen en plezierig was, kwamen we tot een dieper begrip van waar we mee bezig zijn. Je leert niet alleen je collega’s beter kennen, maar ook jezelf.

Ada Lopes Cardozo
Hoofddocent Grafisch Ontwerpen
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag