DOTTED LINES
DOTTED LINES is een platform voor dialoog tussen filosofen, kunstenaars, ervaringsexperts en wetenschappers die doordenken en doorwerken. Zij verbinden theorie en praktijk en scheppen ruimte voor stemmen buiten het mainstream discours. In interactie met het publiek zetten zij aan tot nieuw denken en handelen over actuele maatschappelijke thema’s.Als initiatiefnemer signaleer ik lacunes in het maatschappelijk debat en initieert niet-vanzelfsprekende ontmoetingen tussen mensen die in dialoog nieuwe verbindingen onderzoeken. Zijn die grenzen waar we het voortdurend over hebben eigenlijk wel grenzen of zijn het misschien wel ‘dotted lines’? Vanuit dit idee heb ik in 2016 voor de Filosofie Nacht een speciaal DOTTED LINES-programma gecreëerd, waar de grens zelf in twijfel wordt getrokken. Lees mijn blog op Filosofie Magazine
Voor Thinking Planet in 2017 initieerde ik een programma waarin we aan de hand van filosofie en martial arts de DOTTED LINES tussen lichaam en geest. Lees mijn blog op: Filosofie Magazine 
BASISCURSUS INTERCULTURELE FILOSOFIE
25-26 februari, 25-26 maart, 6-7 mei, 27-28 mei 2017
In de Griekse oudheid was uitwisseling van ideeën tussen filosofen uit oost en west vanzelfsprekend. Pythagoras, Plato en Herakleitos werden in hun denken beïnvloed door Oosterse en Afrikaanse wetenschappers. Aristoteles reisde als lijfarts mee met Alexander de Grote naar Azië. Door Ibn Siena en Ibn Roesja kennen wij Aristoteles nog. Het is met name de Verlichting die er voor heeft gezorgd dat de westerse filosofie in een eurocentrisch discours belandde. We bevinden ons nog steeds in het staartje hiervan. Dat terwijl de noodzaak voor intercultureel filosoferen duidelijker is dan ooit. Toch is het in de academische wijsbegeerte nog steeds ongebruikelijk om niet-westerse filosofische benaderingen integraal op te nemen in deze reflecties. De Basisopleiding Interculturele Filosofie breekt uitdrukkelijk met dit eurocentrische standpunt. Ons uitgangspunt is: Wat kunnen we van andere filosofische tradities leren? Wat hebben filosofen uit het Verre Oosten, het Midden-Oosten en Afrika ons en elkaar te vertellen? Voor meer informatie.
office
INTER- CULTURELE EN -DISCIPLINAIRE EVENEMENTEN EN WORKSHOPS
Op veel gebieden voldoet het ‘oude’ denken niet meer. We lopen vast en zien dat alleen een westers perspectief of een wetenschappelijke benadering die los staat van andere disciplines niet meer voldoet om om te gaan met maatschappelijke uitdagingen, zoals op het gebied van zorg, milieu, vluchtelingen, migratie. Er is behoefte aan nieuwe benaderingswijzen en het benutten van kennis die reeds aanwezig is, maar niet direct beschikbaar. In workshops, trainingen, inspiratiedagen, onderzoeken we vanuit het ervaren probleem, welke alternatieve benaderingswijzen en nieuwe verbindingen tot nieuw denken en handelen zou kunnen  leiden. Deze sessies zijn publiek toegankelijk of worden voor organisaties op maat gemaakt.

VOORBEELDEN
27 februari 2016
, Het voetenwerk van Foucault, Brainwash, Koninklijke Schouwburg Deng Haag
15 april 2016, DOTTED LINES, Nacht van de Filosofie, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
15 april 2017, DOTTED LINES, Thinking Planet, Tivoli, Utrecht