DOTTED LINES
DOTTED LINES is een platform voor dialoog tussen filosofen, kunstenaars, ervaringsexperts en wetenschappers die doordenken en doorwerken. Zij verbinden theorie en praktijk en scheppen ruimte voor stemmen buiten het mainstream discours. In interactie met het publiek zetten zij aan tot nieuw denken en handelen over actuele maatschappelijke thema’s.Als initiatiefnemer signaleer ik lacunes in het maatschappelijk debat en initieert niet-vanzelfsprekende ontmoetingen tussen mensen die in dialoog nieuwe verbindingen onderzoeken. Zijn die grenzen waar we het voortdurend over hebben eigenlijk wel grenzen of zijn het misschien wel ‘dotted lines’? Vanuit dit idee heb ik in 2016 voor de Filosofie Nacht een speciaal DOTTED LINES-programma gecreëerd, waar de grens zelf in twijfel wordt getrokken. Lees mijn blog op Filosofie Magazine
Voor Thinking Planet in 2017 initieerde ik een programma waarin we aan de hand van filosofie en martial arts de DOTTED LINES tussen lichaam en geest. Lees mijn blog op: Filosofie Magazine 
ZIJN AAN ZEE, ZIJN – EEN INTERCULTUREEL FILOSOFISCH PERSPECTIEF
20 – 24 mei 2019, Egmond aan Zee
Het seminar vindt plaats op de samen sprong van Egmond aan den Hoef, Egmond Binnen en Egmond aan Zee. Deze drie plekken zijn intrinsiek verbonden met de materie die we in deze eco-filosofische retraite behandelen. We zijn aan zee en onderzoeken wat dat, i.e. ‘zijn aan zee’, betekent. In het seminar maken we kennis met ‘zijn’ vanuit verschillende filosofische tradities. We onderzoeken of we ‘zijn’ kunnen ervaren, wat ‘zijn’ zou kunnen betekenen en welke implicaties dat zou kunnen hebben voor ons dagelijks bestaan.In Egmond aan den Hoef bevinden zich de oude slotmuren van het kasteel van Egmond – het grootste kasteel van Nederland dat de heren van Egmond hier rond 1200 bouwden. Van 1643 tot aan zijn vertrek naar Zweden in 1649 woonde René Descartes in Egmond, zowel in Egmond Binnen als in de buurt van het kasteel. Van hem is de uitspraak bekend: ‘Egmond is een mooie plaats om te wonen, want je vijanden zullen je er niet zoeken, en je vrienden kunnen je er uitstekend vinden.’ In het seminar bespreken we de opvattingen van Martin Heidegger die het ons mogelijk maken om anders (dan Descartes ons voorstelde) te denken over onszelf, over zijn en over het samen horen van mens en zijn. More
office 

 

 

 

INTER- CULTURELE EN -DISCIPLINAIRE EVENEMENTEN EN WORKSHOPS
Op veel gebieden voldoet het ‘oude’ denken niet meer. We lopen vast en zien dat alleen een westers perspectief of een wetenschappelijke benadering die los staat van andere disciplines niet meer voldoet om om te gaan met maatschappelijke uitdagingen, zoals op het gebied van zorg, milieu, vluchtelingen, migratie. Er is behoefte aan nieuwe benaderingswijzen en het benutten van kennis die reeds aanwezig is, maar niet direct beschikbaar. In workshops, trainingen, inspiratiedagen, onderzoeken we vanuit het ervaren probleem, welke alternatieve benaderingswijzen en nieuwe verbindingen tot nieuw denken en handelen zou kunnen  leiden. Deze sessies zijn publiek toegankelijk of worden voor organisaties op maat gemaakt.

VOORBEELDEN
27 februari 2016
, Het voetenwerk van Foucault, Brainwash, Koninklijke Schouwburg Deng Haag
15 april 2016, DOTTED LINES, Nacht van de Filosofie, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
15 april 2017, DOTTED LINES, Thinking Planet, Tivoli, Utrecht