MASTERCLASSES
Mensen leren niet door ervaring, maar door reflectie op ervaring. Door stil te staan en vanuit een afstand naar de eigen dagelijkse praktijk te kijken kunnen waardevolle inzichten ontstaan die de praktijk verder brengen. Dit kan door het uitnodigen van externe deskundigen en verbinding te faciliteren met deelnemers die ervaring uit de praktijk delen. Voor de Academie voor Informele zorg, organiseer ik een serie masterclasses waar mensen gezamenlijk reflecteren op ontwikkelingen in de participatiemaatschappij en informele zorg en met inzichten komen die waar mogelijk in de praktijk geïntegreerd worden. Juist de wisselwerking tussen praktijk en reflectie hierop, leidt tot nieuwe inzichten en energie en inspireert mij als persoon.

FESTIVAL: IDEA 7 NOVEMBER
189-IDEA_website

Het samen brengen van mensen die vanuit verschillende disciplines reflecteren op uitdagingen waar we in de praktijk mee geconfronteerd worden kan tot verrassende nieuwe inzichten leiden. Op 7 november organiseer ik samen met Filosofie Oost-West IDEA, een festival over praktische wereldfilosofie en ‘de inrichting van je binnenwereld’. We bieden bezoekers handvatten om vanuit een filosofische houding om te gaan met alledaagse vragen over wonen, werken, relaties, voeding, liefde, leven en dood. Een ambitieus evenement waar filosofen, kunstenaars en schrijvers nieuwe perspectieven aanreiken met speciale aandacht voor hoe mensen binnen andere culturen hun waarden vormgeven en hun innerlijke wereld inrichten.
AGENDA 2016
17 maart, Nieuwe denkkaders in de zorg: tussen wij en ik, Vrijwilligersacademie Amsterdam
12 mei, Nieuwe denkkaders in de zorg: de ervaringsdeskundige als sleutelfiguur, VA Amsterdam
30 juni, Nieuwe denkkaders in de zorg: knooppuntdenken in de zorg, VA Amsterdam

AGENDA 2015
16 december,
Samenspel formele en informele zorg, Vrijwilligersacademie Amsterdam
7 november, IDEA, de inrichting van je binnenwereld, Lloyd Hotel & Culturele Ambassade Amsterdam
28 september, Vruchtbare grond in Amsterdam Zuidoost, Vrijwilligersacademie Amsterdam
26 juni ONuitwisselbaarheid van vrijwilligers en beroepskrachten, Vrijwilligersacademie Amsterdam
21 mei De Ondernemende Burger, Vrijwilligersacademie Amsterdam
16 april Informele zorg in Japan, Vrijwilligersacademie Amsterdam