GESPREKSHOUDING
Communicatie binnen een team, met de klant, op school of in buurten met veel culturele diversiteit vaart er wel bij als mensen de leer van het verstaan beheersen. Dit stimuleert betrokkenheid en zorgt voor een openheid waarin mensen voelen dat ze hun stem kunnen laten horen, ook al wijkt deze af van de meerderheid. Als er uitdrukking gegeven kan worden aan hoe men iets ervaart, is er een mogelijkheid om hier over in gesprek te gaan. Zo kan de diversiteit die in een groep aanwezig is als kracht benut worden en wordt er gebouwd aan een cultuur van openheid en kritische reflectie. Samen bezit men meer kennis dan alleen.