LEERLINGEN EN STUDENTEN LEREN:

  • hun gezichtspunten te verwoorden
  • luisteren naar de ander
  • een kritische houding
  • zelf-refelctief vermogen
  • nadenken over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn

office


PORTFOLIO
VU Amsterdam Summerschool

workshops en dialogen met 1e generatie studenten ter voorbereiding op het studiejaar
Kunstacademie Den Haag
dialogen met studenten en docenten
Codarts Rotterdam
workshops en dialogen met studenten met beeldend kunstenaar Rienke Enghardt
Bredero College
workshops en dialogen met VMBO-leerlingen met beeldend kunstenaar Rienke Enghardt
Tijl Uilenspiegelschool
Lesprogramma voor kinderen uit groep 7 en 8, waarin ze een denkbeeldige reis maken met Sophie, zo in contact komen met wereldfilosofie en met elkaar in gesprek gaan over hun leven