In deze training ontwikkel je een ‘socratische attitude’

  • Actief luisteren en inleven;
  • Jezelf helder articuleren;
  • Reflecteren op de manier waarop je communiceert;
  • Een goede, constructieve gesprekshouding aannemen;
  • Jezelf en de ander beter begrijpen;
  • Inzicht in wat een socratische dialoog is en wat je ermee kunt bereiken
  • Kritische en ‘goede’ vragen te stellen.

 

Wat gebeurt er als je je oordeel, advies of mening even opschort en echt ruimte maakt voor de ander, zonder je kritische blik te verliezen? Wat is de kracht van socratisch vragen stellen? Dit ontdek je in de verdiepingstraining ‘dialooghouding’. Bij deze houding staat het onderzoeken van de persoonlijke ervaring van de ander centraal. Deze gebruik je om te verhelderen hoe iemand ergens tegen aankijkt en wat echt belangrijk voor iemand is. De socratische houding en gesprekstechnieken die bij deze methode horen kunnen je helpen het contact met je klant of collega’s te verdiepen, vooronderstellingen bloot te leggen en ‘goede’ vragen te stellen.